Laksefiske i Namdalen

Bestill nå for neste år!
Lauvsneselva og Seter-Namsen ligger med kortsalg på www.inatur.no.
Tømmeråsfossen Øvre og Nedre høla: Kontakt Borgny Grande på tlf 95937094, se Facebook «Tømmeråsfossen SA» eller direkte til oss i Namdal Bruk AS.