Skorovas

Bestill din nye hyttetomt NÅ! Hytteplanen er Godkjent:-) se www.skorovas.no Nå jobber vi med innspurt på Infrastrukturanbud med byggestart 2017!

Laksefiske i Namdalen

Bestill nå for neste år! Lauvsneselva og Seter-Namsen ligger med kortsalg på www.inatur.no. Tømmeråsfossen Øvre og Nedre høla: Kontakt Borgny Grande på tlf 95937094, se Facebook «Tømmeråsfossen SA» eller direkte til oss i Namdal Bruk AS.