Datterselskap

Skorovas Gruber AS.
SG eier nesten 140.000 daa skog og fjell i Namsskogan kommune rundt Skorovas. Selskapet eier 3 fine hytter inne i fjellet og Skorovas Opplevelsessenter i Lia. Det er dette selskapet som vil står for utbyggingen av hyttefeltene i Skorovas sammen med naboene i øst  Tanja + Morten Wallervand og Liv + Vidar Tømmermo-Reitan på gårdene i Stallvika. Områdereguleringsplanen med 1000 boenheter ble godkjent i oktober 2016.

Grøndalselva AS.
Selskapet har fått NVE-konsesjon på vannfallet i Grøndalselva fra Storfossen til Namsen og planlegger kraftutbygging på dette. Grøndalselva er grenseelv mellom Namsskogan og Grong kommuner på strekningen.

Van Severen & Co AS.
Selskapet eier ca 60.000 daa skogeiendom med veger og 3 hytter nederst i Nesådalen i Grong kommune. NessGård ligger som en perle ved innfallsporten fra E6.

Namdalens Træsliberi AS.
Selskapet eies av Kristoffer Stensrud, Stavanger. Det eier 73.000 daa skogeiendommer med veger og jakthytte Morka i Flatanger kommune. Lauvneselva med laksefiske året rundt ligger i selskapet. Selskapet ble solgt 31.des 2015. Namdal Bruk AS har påtatt seg administrasjonen for nye eier, Kristoffer Stensrud.

Namdal Kraft AS
Vi har fått konsesjon på Nedre Skorovaselv Kraftverk.

Selskapet eier fallrettene i 12 vannfall på våre eiendommer og har søkt NVE om konsesjon for utbygging av disse. Det kan bli fornybar kraftproduksjon på opp mot 100 Gwh/år ut av dette om få år!

Fjerdingelva AS

Selskapet eier prosjektet Fjerdingelva Kraftverk som har konsesjon på utbygging.