Namdal Bruk AS, forvaltning

Skorovas Gruber AS, eier Sjølyst Utvikling AS.
SG eier nesten 140.000 daa skog og fjell i Namsskogan kommune rundt Skorovas inkludert Direksjonsboligen og fjellhytter.