Datterselskap

Skorovas Gruber AS.
SG eier nesten 140.000 daa skog og fjell i Namsskogan kommune rundt Skorovas. Selskapet eier 3 fine hytter inne i fjellet og Skorovas Opplevelsessenter i Lia. Det er dette selskapet som vil står for utbyggingen av hyttefeltene i Skorovas sammen med naboene i øst  Tanja + Morten Wallervand og Liv + Vidar Tømmermo-Reitan på gårdene i Stallvika. Områdereguleringsplanen med 1000 boenheter ble godkjent i oktober 2016.

Grøndalselva AS.
Selskapet disponerer vannfallet i Grøndalselva fra Storfossen til Namsen og planlegger kraftutbygging på dette. Grøndalselva er grenseelv mellom Namsskogan og Grong kommuner på strekningen.

Van Severen & Co AS.
Selskapet eier ca 60.000 daa skogeiendom med veger og 3 hytter nederst i Nesådalen i Grong kommune. NessGård ligger som en perle ved innfallsporten fra E6.

Namdalens Træsliberi AS.
Selskapet eies av Kristoffer Stensrud, Stavanger. Det eier 73.000 daa skogeiendommer med veger og jakthytte Morka i Flatanger kommune. Lauvneselva med laksefiske året rundt ligger i selskapet. Selskapet ble solgt 31.des 2015. Namdal Bruk AS har påtatt seg administrasjonen for nye eier, Kristoffer Stensrud.

Namdal Kraft AS
Selskapet eier fallrettene i 12 vannfall på våre eiendommer og har søkt NVE om konsesjon for utbygging av disse. Det kan bli fornybar kraftproduksjon på opp mot 100 Gwh/år ut av dette om få år!

Fjerdingelva AS

Selskapet eier prosjektet Fjerdingelva Kraftverk som har konsesjon på utbygging.