Selskap i Namdal Bruk AS forvalting

Skorovas Gruber AS, eier Sjølyst Utvikling AS.
SG eier nesten 140.000 daa skog og fjell i Namsskogan kommune rundt Skorovas. Selskapet eier 3 fine hytter inne i fjellet og Skorovas Opplevelsessenter i Lia. Det er dette selskapet som vil står for utbyggingen av hyttefeltene i Skorovas sammen med naboene i øst  Tanja + Morten Vallervand og Liv + Vidar Tømmermo-Reitan på gårdene i Stallvika. Områdereguleringsplanen med 1000 boenheter ble godkjent i oktober 2016.

Van Severen & Co AS eier LAM.
Selskapet eier ca 60.000 daa skogeiendom med veger og 3 hytter nederst i Nesådalen i Grong kommune. NessGård ligger som en perle ved innfallsporten fra E6.

Namdalens Træsliberi AS, eier Stensrudfamilien i Stavanger.
Selskapet eies av Kristoffer Stensrud, Stavanger. Det eier 73.000 daa skogeiendommer med veger og jakthytte Morka i Flatanger kommune. Lauvneselva med laksefiske året rundt ligger i selskapet. Selskapet ble solgt 31.des 2015. Namdal Bruk AS har påtatt seg administrasjonen for den nye eieren, Johan Kristoffer Stensrud.

Namdal Kraft AS, eier LAM
Vi har fått konsesjon på Nedre Grøndalselva og Fjerdingelva Kraftverk. Disse kraftverkene bygges ut fra 2019 av Norsk Omnipower AS og vil gi våre selskap Fallrettsinntekter fremover.

Selskapet eier fallrettene i 12 vannfall på våre eiendommer. Det kan bli fornybar kraftproduksjon på opp mot 100 Gwh/år ut av dette om få år!

Tunnsjø Bruk AS, eier LAM

Selskapet eier flotte skoger nord og øst for Tunnsjøen (inkludert en drøy halvdel av Gudfjelløya), Norges 7. største innsjø. Vi samarbeider med Tunnsjø Storvald og Gjersvikruet Utmarkslag på jaktpakkene.

Store Bjørhusdal Bruk AS, eier LAM

Selskapet eier Store Bjørhusdalen og deler av Håpnes nord i Namsskogan. Vi eier også skogen, grunnens skogproduserende evne og veiene på Moen kommune-eiendom som ligger mellom Bjørhusdalen og Håpnes.