Tomtesalg, Skorovas

Vi jobber nå med detaljplanene for veg, vann og avløp for første byggetrinn av det nye hyttefeltet i Vest-Lia i Skorovas. Da blir det snar mulig å kjøpe tomter:-)

Turveg rundt Lille Skorovatn

Vi er nå ferdig med planskissene for en ny turveg på drøye 2 km rundt Lille Skorovatn. Det er et mål å få den asfaltert til slutt. Det blir en perfekt runde for store å små i hele sommerhalvåret og en flott trase for de første skiløypene på høstsnøen