Laks

Vi disponerer følgende laksefiske:

  • Tømmeråsfossen i elva Sandøla i Grong, se egen Facebook-side: Tømmeråsfossen SA og www.elveguiden.no.
  • Seternamsen og Nesåa i Grong, Kortsalg: https://www.inatur.no/laksefiske/53984826e4b06c3427961c98/seter-namsen-laksevald

Fiske på disse valdene selges til forskjellige priser (fra 250 kr/døgn) i samarbeid med våre naboer. Ta kontakt så finner vi et produkt som passer for deg.

laks