Isfiske og Fiske Ørret og Røye

Erik og Fjellrøya

Vi har fantastiske forhold for isfiske på våre fjellvatn. Anbefalt sesong mars – mai

Her nevnes:

Namdal Bruk AS(Namsskogankortet på Inatur.no): Tunnsjøflyan-vest, Tunnsjøelva, Seteråstjønnene (Tronesfjellet), Storvatnet(Lassemoen) her også garnfiske, Tunnsjøen V/Mykkelvik og v/Tunnsjørøyrvik, Lillefjelløya

Grong, eget Namdal Bruk-kort: Fiskløysvatnet, Nesåa, Brusvatnet, Møkkelvatnet,