Isfiske og Fiske Ørret og Røye

Erik og Fjellrøya

Vi har fantastiske forhold for isfiske på våre fjellvatn. Anbefalt sesong mars – mai

Her nevnes:

Skorovas Gruber AS(Namsskogankortet på Inatur.no): Midtre Nesåvatn, Krokvatnet, Øvre Nesåvatn og Grøndalsvatnet m fl.

Namdal Bruk AS(Namsskogankortet på Inatur.no): Tunnsjøflyan, vest, Tunnsjøelva, Seteråstjønnene (Tronesfjellet), Storvatnet(Lassemoen) her også garnfiske.

Van Severen & Co AS(Grongkortet): Fiskløysvatnet, Nesåa, Brusvatnet, Møkkelvatnet,