Storbjørhusdalen, Namdal Bruk AS

Dette er en av de flotteste villmarker i Namdalen. Storbjørhusdalen er en lang skogdal vestover fra Namsen i Namsskogan. Indre deler av dalen er fredet som barskogreservat. Eiendommen grenser mot Nordland fylke og Plathes Eiendommer i Bindal kommune. Fantastisk område for elgjakt, jervjakt, rypejakt, gaupejakt, bjørnejakt, ..