Lauvsneselva Laksefiske året rundt!

Lauvsneselva ligger ved fjorden i Flatanger. Kan fiske laks hele året.