Rypejakt 2015

Nå er vi full gang med salget av rypeterrengene for høsten. Gode observasjoner nå i februar tyder på at det blir ei stund til våre ryper kommer på rødlisten:-)

Elgjakt 2014

Da var en meget flott jaktsesong over og vi fikk felt 93 % av tildelte elger. Mange flotte okser, største med 20 tagger.Store kalver etter god sommer, mange over 80 kg slaktevekt. Takk for besøket til alle dere hyggelige jegere!

Planting

Det ble mange nye snauflater på oss etter stormen Hilde. Vi har nå også fått plantet de fleste, mer enn 100.000 stk granplanter fra Kvatningen planteskole er satt ut i år. litt areal igjen til vår 2015..

Elgjakt

Elgjakta 2014 er godt i gang. Masse elg i Røyrvik og Flatanger, middels hittil i Grong-Namsskogan. Flere flotte okser felt de siste dagene, bra de fikk leve til over paringstiden! Vi jakter videre..

Rypejakten startet

Da er alle vår 1.periode-lag i gang. Det meldes om både store og mindre kull øst i Namsskogan, men det ser ut til å være et stykke i mellom dem, så langt. Helga for døren med flott vær, da får vi se.. Flere store skogsfugl-kull observert.

Kraftverk, Fjerdingelva

Namdal Kraft AS fikk nå konsesjon fra NVE på kraftutbygging av Fjerdingelva og Steinåa elvekraftverk. Planlagt produksjon 14,5 Gwh. Det er kalkulert utbyggingkostnad på over 50 mill kr. Vi er stolte og glade for tillatelsen og går nå i gang med detaljplanleggingen.

Rypetaksering, Namsskogan Fjellstyre

Årets taksering av liryper på 65 km linjer viste en produksjon på 5,9 kyllinger pr km2 og en lirypetetthet på 16,3 fugl pr km2. En fin produksjon og en viss økning i tettheten pr km2. Fjellstyret har etter dette fastsatt årets dagskvoter til: Maks 4 ryper pr jeger/dag, herav maks 2 liryper + 1 skogsfugl […]