Ny rapportering, ELGJAKT

Jegere bør oppdatere rapporterings-app før jakta Appen «Sett og skutt» brukes til rapportering fra jakt på elg, hjort, rådyr og villrein. En ny og forbedret versjon er klar for nedlasting. https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2020/august-2020/jegere-bor-oppdatere-rapporterings-app-for-jakta/