Skogbestyrer ansatt i Namdal Bruk AS

Vår nye skogbestyrer Niklas Jansson (bakerst på bildet!) er nå godt i gang med jobben fra sitt kontor på Trones. Han er en hyggelig kar som har en litt østlig dialekt:-).

Dere vil nok treffe han neste gang dere besøker våre områder og han kan også treffes på epost [email protected]

eller telefon 47601160