Namdal Bruk AS, organisering av underselskaper

Våre selskaper Store Bjørhusdal Bruk AS, Tunnsjø Bruk AS og Van Severen & Co AS er nå fusjonert inn i Namdal Bruk AS og eksisterer da ikke lenger.