GRATIS BILLETTER I NAMSSKOGAN FAMILIEPARK, www.familieparken.no

Namdal Bruk AS har blitt utnevnt til ambassadør for Namsskogan Familiepark:-).

I den forbindelse vil alle som kjøper jaktpakker hos oss i 2019 få tilbud om en gratis billett for å hilse på dyrene i Familieparken i forbindelse med sitt besøk hos oss.

Velkommen!