Rypejakta godt i gang

Mange jegere har hatt fine dager med rypejakt, litt ujevnt fordelt med ryper men rekordår på noen felt. Det meldes om tidens Skogsfugl-år og flere har fått skutt sin første tiur!