Oppstarten

Graving av byggetrinn 1, Skorovas Fjellandsby har startet

Tomter kalrgjøres