Tomtesalg, Skorovas

Vi jobber nå med detaljplanene for veg, vann og avløp for første byggetrinn av det nye hyttefeltet i Vest-Lia i Skorovas. Da blir det snar mulig å kjøpe tomter:-)