Småkraft, Rørvasselva

NVE gjennomførte befaring på konsesjonssøknaden for Røyrvasselv Kraftverk sist fredag.

Vi håper på konsesjon til høsten.