Laks 2015

44 laks i kontrollnota ved Otterøya i går, største 22 kg, alle merket og sendt opp i våre elver!

Se Facebook på Tømmeråsfossen SA og bestill årets fisketur!