Planting

Det ble mange nye snauflater på oss etter stormen Hilde. Vi har nå også fått plantet de fleste, mer enn 100.000 stk granplanter fra Kvatningen planteskole er satt ut i år. litt areal igjen til vår 2015..