Kraftverk, Fjerdingelva

Namdal Kraft AS fikk nå konsesjon fra NVE på kraftutbygging av Fjerdingelva og Steinåa elvekraftverk. Planlagt produksjon 14,5 Gwh. Det er kalkulert utbyggingkostnad på over 50 mill kr. Vi er stolte og glade for tillatelsen og går nå i gang med detaljplanleggingen.