Rypetaksering, Namsskogan Fjellstyre

Årets taksering av liryper på 65 km linjer viste en produksjon på 5,9 kyllinger pr km2 og en lirypetetthet på 16,3 fugl pr km2. En fin produksjon og en viss økning i tettheten pr km2. Fjellstyret har etter dette fastsatt årets dagskvoter til: Maks 4 ryper pr jeger/dag, herav maks 2 liryper + 1 skogsfugl (tiur, røy, orrfugl) pr jeger/dag.