Økte elgkvoter

Mild og snøfattig vinter med lite påkjørsler på Jernbanen har gitt oss menge og fete elger. Kvotene øker i 2014.