Velkommen til Namdal Bruk! og Store Bjørhusdal Bruk, Tunnsjø Bruk, Skorovas Gruber, Van Severen & Co, Namdal Kraft

Namdal Bruk AS eier 709 000 daa. i 4 kommuner i Nord-Trøndelag.

Vårt hovedkontor ligger i Namsskogan Familiepark rett ved E6 på Trones, 45 km nord for Grong. Vi disponerer noen av Norges flotteste eiendommer for elgjakt, rypejakt, storfugljakt, laksefiske og ørretfiske. Vi driver tomtesalg i Skorovas Fjellandsby, www.skorovas.no. Vi driver næringsutvikling i nært samarbeid med våre mange naboer og arbeider konstruktivt sammen med forretningsforbindelser, kommuner og øvrige offentlige etater.

Namdal Bruks Eiendomskart:

Besøk oss på facebook!facebook-ikon


Finn frem

Knut Berger
Namdal Bruk AS
7892 Trones