Velkommen til Namdal Bruk!

Namdal Bruk AS eier 669 000 daa. i syv kommuner i Nord-Trøndelag.

Vårt hovedkontor ligger ved Namsskogan Familiepark rett ved E6 på Trones, 45 km nord for Grong. Vi disponerer noen av Norges flotteste eiendommer for elgjakt, rypejakt, storfugljakt, laksefiske og ørretfiske. Vi driver næringsutvikling i nært samarbeid med våre mange naboer og arbeider konstruktivt sammen med forretningsforbindelser, kommuner og øvrige offentlige etater.

Namdal Bruks Eiendommer.

Besøk oss på facebook!facebook-ikon


Finn frem

Knut Berger
Namdal Bruk AS
7892 Trones